U.S. retailers chartering cargo ships to ensure supplies: WSJ

US retailers, cargo ships
World
image